תחנות כח בדרום השרון-זיהום אויר,זיהום קרקע,זיהום מוסרי!!!

החלטת הממשלה להסמיך חברות פרטיות לתכנן ובהמשך לבנות 3 תחנות כח משולבות גז ודלק להפקת חשמל בתחומי המועצה האיזורית דרום השרון, מעמידה בסכנה את כל תושבי האיזור-300,000 אלף במספר.

הממשלה מתנה את תחילת התהליך בזיקה של החברות לקרקע כלומר חוזה עם הבעלים. דומה שזו הסיבה היחידה למיקום הספציפי של תחנות אלו-הצלחתן של החברות להשיג חוזים עם בעלי הקרקע.
התהליך שמקודם בות"ל (ועדה לתשתיות לאומיות) במהירות,בדורסנות וללא שיתוף אמיתי של הרשויות הסובבות קורה על האף העובדה שמינהל התכנון שאמון על תכנון ארוך טווח של תשתיות מצא חמישה אתרים מתאימים יותר ומשפיעים פחות-אף לא אחד מהם בתחומי המועצה!!!

התחנות המתוכננות אמורות לקום במרחק של 900 מטר מבתי התושבים על שטח של כ-100 דונם כל תחנה עם תשע ארובות בגובה 40-50 מטר!!

התחנות יגרמו לזיהום אויר קשה ופליטת חומרים מזהמים העלולים לסרטן. בנוסף הן עלולות במקרה של דליפה לפגוע באקוויפרים ובמי התהום.

התחנות מהוות גם סיכון ביטחוני-הן ממוקמות בקרבת קו התפר ועלולות להוות מטרה נוחה לפעולת טרור שתסכן את חיי התושבים!

אין זה סביר שבשטח המועצה שגם כך משופע בתשתיות לאומיות (כביש 6, המוביל הארצי, צינור הגז, קווי מתח גבוה ורכבת ישראל) יוקמו עוד תחנות שיוסיפו לפגיעה באיכות חיי התושבים באיזור.

היבט נוסף הוא הפילוג והמתח הגואה בין התושבים ביישובים שחתמו חוזים עם החברות ובין אלו המתנגדים לכך.
יש לציין לטובה מושבים שדחו את הצעות החברות כמו המושבים ירחיב ונווה ימין ותוהה אני מה הוביל את היישובים האחרים לחתום על עתיד כה שחור לדור הבא?
האם אין תחליפים אחרים לשימוש בקרקע חקלאית מלבד הקמת תחנות מזהמות?
האם נבדקו כל ההשלכות השליליות על עתיד האיזור?

מה יש לעשות?-לאחרונה הצטרפתי לועד פעולה איזורי שמייצג את מרבית תושבי האיזור.
ועד הפעולה יחד עם המועצה והערים ינהל מאבק איזורי,תקשורתי ומשפטי במטרה למנוע את הקמת התחנות באיזורינו.

על כולנו לשתף פעולה-כל אחד במידת האפשר ובמידת כשרונו-להפיץ את דבר המאבק ולעורר מודעות לנושא!
בטוחני שבשילוב ידיים ובשיתוף פעולה בין כולם-מושבים,קיבוצים,יישובים,ערים,ערבים ויהודים-נוכל לשנות את רוע הגזירה ולשמור על איזורינו ירוק ונקי!!!

גלילה לראש העמוד